Les denúncies s’han fet a través de la nova aplicació, mitjançant la qual els clients poden alertar l’empresa de conductes incíviques. La línia Barcelona-Vallès ha recollit més queixes (63,64%) que la línia Llobregat-Anoia (36,36%).

Viatjar sense bitllet (20,62%), embrutar els seients (13,40%), escoltar música sense auriculars (12,37%) o la presència de músics ambulants o persones que demanen almoina (10,33%) han estat les conductes incíviques més denunciades. També hi ha hagut queixes per persones assegudes a terra, per no respectar els seients reservats, per fumar als vagons o fer-hi grafits o per la brutícia.