El transport públic ha trencat la tendència creixent de viatgers registrada en els últims anys. Tant el metro com l'autobús han perdut usuaris, un reflex mimètic de la situació econòmica actual. La xarxa de TMB ha registrat 289 milions de viatgers durant el primer semestre de 2012, fet que representa un 1,6% menys que l'any anterior. Si desglossem aquesta xifra, el metro ha perdut més de quatre milions d'usuaris, un 2%. I en el cas de l'autobús, la davallada ha estat més lleugera: un 0,8%. La baixada del consum, la marxa de població immigrant cap als seus països d'origen i, sobretot, l'ocupació en són la causa. JOAQUIM FORN, president de TMB "Estem convençuts que l'atur hi afecta. A Barcelona, hi ha 110.000 autrats. Hem vist que les hores punta d'anar i tornar de la feina és quan hi ha més pèrdua de passatgers." I mentre la mobilitat obligada decau, la turística s'incrementa. L'Aerobús es consolida com a mitjà de transport. Ha guanyat prop de 120.000 viatgers, cosa que suposa un creixement del 5,7%. Els busos turístics han tingut un comportament diferent: el que depèn de TMB ha perdut un 0,1% d'usuaris. I el Barcelona City Tour, gestionat per una empresa privada, ha crescut un 6,3%. És la dada positiva dins d'un panorama general de pèrdua d'usuaris. "Estem en una situació complicada però la nostra obligació és no deixar-nos angoixar. Hem de pensar en el futur i per això estem dissenyant la nova xarxa de bus i modernitzant el servei." De fet, Barcelona ja s'està adaptant a la nova xarxa de bus, diferents obres a la ciutat avancen perquè les cinc primeres línies es posin en marxa a l'octubre.

El sistema de transport públic ha perdut 5,6 milions de viatgers en el primer semestre de l’any, un descens de l’1,7% respecte a l’any passat, segons les dades presentades per l‘Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Dels serveis gestionats per TMB el metro és el que registra una pèrdua més alta, el 2,1% d’usuaris. Això suposa un canvi de tendència respecte a 2011, quan  l’ampliació de  les línies 2, 5, 9 i 10 va portar un increment del 3,2%. La xarxa d’autobús ha tingut un descens més moderat, del 0,8%, inferior al de l’any anterior.

Segons les dades presentades per l’AMB, també ha registrat un descens la xarxa d’autobusos gestionada per empreses concessionàries, que ha perdut més de 800.000 passatgers, el 2,3% d’usuaris.  Hi ha altres serveis, en canvi, que sí que han guanyat usuaris. L’autobús que connecta la ciutat amb l’aeroport, l’Aerobus, ha guanyat prop de 120.000 viatgers, un 5,7% més que el mateix període de 2011 i segueix així una tendència positiva. També han augmentat els viatgers del servei Barcelona City Tour, el segon bus turístic urbà, que puja en un 6,3%, i el Tramvia Blau, amb un increment del 4,6%.

En total, els serveis de transport públic adscrits a l’AMB han tingut 329,47 milions de viatgers, un 1,7% menys que el mateix període de l’any anterior. Segons l’ens públic, les causes d’aquest descens es poden trobar en la situació de crisi econòmica, l’atur i la baixada del consum. Descarten, en canvi, que la pujada de tarifes de principis d’any, que va motivar diverses vagues d’usuaris de protesta, sigui la causa principal.