El 2013 ha estat un any desigual pel que fa a l'ús del transport públic. Després d'un primer trimestre negatiu, el segon es va estabilitzar i el tercer va mostrar signes de recuperació. Tot i això, segons el còmput global de gener a setembre, el metro va registrar gairebé set milions menys de validacions, una disminució del 2,5% respecte de l'any passat. En el cas de l'autobús, la baixada va ser de l'1,3%. El canvi de tendència el va mostrar el mes de setembre. L'ús del metro es va incrementar un 2,7% i el del bus va superar el 3%. Per als propers mesos s'espera la mateixa línia de recuperació. L'Àrea Metropolitana de Barcelona i TMB ho atribueixen a dos factors. ANTONI POVEDA, vicepresident de Transport i Mobilitat de l'AMB "La ciutadania fa un major ús del transport públic en detriment del vehicle privat." JOAQUIM FORN, president de TMB "En el cas dels busos, aquest augment és veu confirmat perquè no hi ha l'impacte de les vagues." I per la implantació de les cinc línies de la xarxa ortogonal, més rectes i amb més freqüència de pas. Des que van entrar en funcionament a l'octubre de l'any passat, el passatge hi ha augmentat un 7%. "Aquestes noves línies s'estan consolidant i estan incrementant el número de viatgers." Aquest dijous es presentaran cinc línies més d'aquesta nova xarxa més eficient. Una altra dada remarcable és l'increment del 38% que han experimentat els abonaments socials. Títols com la T-12, la T-Jove i les de famílies nombres o monoparentals són cada vegada més utilitzats.

Les xifres revelen que, durant aquests tres primers trimestres de 2013, s’ha registrat uns descens dels passatgers de les línies de gestió directa, que són les que opera Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). En canvi, han augmentat els passatgers de les que es gestionen per mitjà de concessions a empreses privades. El mes de setembre, tant en un cas com en l’altre, hi ha hagut un punt d’inflexió, amb un increment important de passatgers, cosa que fa pensar -segons els portaveus de TMB- en bones expectatives de cara al final de l’any.

Pel que fa al NitBus, també ha baixat el nombre d’usuaris. En canvi, a l’Aerobus hi ha augmentat el 2% el nombre de passatgers i és el mitjà de transport escollit pel 13,3% dels viatgers que van a l’aeroport. El servei de bus turístic Barcelona City Tours ha moderat els creixements de 2012, però manté encara una línia positiva del 6,8%.

Pel que fa al nombre de viatgers segons els títols utilitzats, cal destacar l’elevat increment, del 38,62%, dels abonaments socials, que són la T-12, gratuïta i només per nens de quatre a 13 anys; la T-Jove, per a menors de 25 anys, i la T-FM/FN, l’abonament per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses.