Amb cinc anys, acabats de complir, el Bicing es reinventa. El que més afectarà els usuaris és que pagaran més o menys depenent de quants cops agafin la bici. Fent un símil amb el consum d'Internet, podríem dir que s'ha acabat la tarifa plana. SÒNIA RECASENS, segona tinenta d'alcalde "Tu pots decidir que pagues tres megues, però si al final fas servir cinc megues doncs pagues més. I aquí igual tu pagues per un ús i si en fas més doncs en pagues més." Això es podria concretar en una tarifa com l'actual, de 45 euros l'any, que s'aniria encarint depenent del nombre de cops que s'agafa la bici. A més, no es descarta crear altres abonaments diferents, anuals o trimestrals per adequar-los als diferents usos. L'altra solució per abaratir el Bicing és la publicitat. L'Ajuntament vol que una marca sigui la imatge del Bicing a tota la ciutat. Ja hi ha diferents companyies interessades. A partir d'octubre, a les parades hi haurà un anunci al terra i a les barres d'ancoratge. I l'aspecte de les bicicletes canviarà força. Lluiran la marca escollida a la roda del darrere, als dos costats del parafang, i també a un panell nou que s'instal•larà a la barra del vehicle. La part frontal de la bicicleta s'oferirà a institucions sense ànim de lucre de la ciutat, per tal que també s'hi anunciïn. Amb la publicitat i el canvi en el sistema de pagament l'Ajuntament vol aconseguir així reduir el cost del Bicing, que l'any passat va superar els 15 milions d'euros. Actualment, amb les quotes dels usuaris se sufraga el 22 per cent del total del pressupost del servei.

Fa temps que el debat sobre la sostenibilitat del sistema ha portat el consistori a estudiar propostes per reduir-ne els costos. Actualment, l’Ajuntament cobreix el 77% del cost del Bicing, que l’any passat va ascendir als 15,4 milions d’euros. Finalment, el patrocini aterrarà a les bicicletes públiques de Barcelona amb un doble objectiu. A banda de la finalitat econòmica, els panells publicitaris també seran refractants. “Treballem per enfortir la seguretat nocturna amb un element visible com a garantia”, ha explicat Sònia Recasens, segona tinenta d’alcalde.

Tarificació per usos a partir de 2013

L’esponsorització no és l’únic canvi en què treballa el consistori. També es preparen noves modalitats de pagament que permetin distingir els usuaris esporàdics d’aquells que fan un ús més massiu del sistema. Recasens ha defensat que amb la tarificació per usos, la distribució del pagament és “més equitativa”. Els detalls dels nous abonaments no han trascendit tot i que es començaran a implentar a partir de l’any vinent. La segona tinenta d’alcalde ha tornat a rebutjar l’ús del Bicing per part dels turistes.

Millores a les bicicletes

Coincidint amb el cinquè aniversari, el Bicing també vol incorporar millores en el funcionament de les bicicletes, fent-les més robustes i ergonòmiques. A partir de la segona meitat d’aquest any s’implantarà un nou fre de tambor més eficient i s’està estudiant un neumàtic que resisteixi les punxades.

Evolució del servei

De les 1.500 bicicletes que hi havia el 2007, ara n’hi ha 6.000. El nombre d’estacions també s’ha quadriplicat i actualment n’hi ha 420. Pel que fa al nombre d’abonats, actualment hi ha més de 122.000 usuaris d’aquest servei que aglutina la meitat dels desplaçaments que es fan en bicicleta per la ciutat.