Aquestes barreres metàl·liques de seguretat haurien d'estar protegides per bandes. L'objectiu és evitar que, en cas d'accidents, els motoristes s'hi facin mal. És la petició de Mútua Motera, que reclama que aquetes proteccions s'instal·lin al 100% de barreres de la xarxa viària catalana. Denuncien que, per ara, només s'estan posant a les carreteres noves. CARLOS TORIBIO, Institut de Seguretat Vial del Motociclista de la associació Mútua Motera "Si queremos no discriminar al usuario de motocicletas lo que tenemos que hacer es centrarnos en protegerlo siempre. Porque recordamos que es la barrera metálica de seguridad la que mata u ocasiona lesiones graves al motorista." Des del Departament de Territori i Sostenibilitat asseguren que és impossible canviar les barreres de totes les vies a curt termini, però que s'està aplicant la normativa vigent en els punts més negres de les carreteres. XAVIER FLORES, director General de Carreteres "Tant pel que a l'accidentalitat existent, com per les característiques de traçat i, fins i tot, característiques meteorològiques, considerem que estem actuant allà." En canvi les associacions de motoristes consideren que l'administració incompleix la normativa vigent, de 2008. CARLOS TORIBIO, Institut de Seguretat Vial del Motociclista de l'associació Mútua Motera "No siempre se han puesto los que mejor protegen, sino que se ha llegado a poner hasta nivel 2, que estamos hablando de una eficacia ante el impacto totalmente diferente." Segons la Direcció General de Carreteres, però, els sistemes són els adequats a cada via. XAVIER FLORES, director general de Carreteres "A vies on has de circular a 50, evidentment col·loquem el que li toca. Hem d'adequar tots els paràmetres, tots els senyals... tot a la velocitat específica de la via". L'Institut de Seguretat Vial de l'associació Mútua Motera assegura que, del 30% de motoristes que pateixen lesions en impactar en barreres de protecció, un 18% moren.

La mateixa associació afirma que, per ara, només s’estan posant barreres segures en algunes carreteres. Però des del Departament de Territori i Sostenibilitat sostenen que, a curt termini, no es possible canviar-les totes i que estan prioritzant els punts més negres de les carreteres. Asseguren, a més, que estan instal·lant els sistemes més adequats a cada via, en funció de les característiques del traçat, els límits de velocitat i les condicions climàtiques. Per a l’associació Mútua Motera, es tracta d’unes mesures insuficients. Segons l’Institut de Seguretat Vial d’aquesta entitat, del 30% de motoristes que pateixen lesions en impactar a barreres de protecció, un 18% moren.