Com és el ciclista més habitual a Barcelona? D'entrada és jove, la quasi totalitat dels menors de 25 anys en tenen una, i està ocupat, un 60 per cent dels usuaris treballa. A Barcelona, un 11,5 per cent de les persones que tenen una bicicleta la utilitzen cada dia. Com a dada curiosa a la ciutat es tenen 1,5 bicicletes per persona. Per a què la utilitzen? La majoria d'usuaris, un 75,4%, creuen que els desplaçaments en bicicleta són més ràpids que en cotxe. A l'hora un 26,2 per cent dels enquestats pensen que la bicicleta és un mitjà de transport més econòmic, i un 37,5 per cent creu que redueix la contaminació. És prou segura Barcelona per a les bicicletes? Pel que fa als robatoris, són molts els que guarden la bicicleta a casa. De fet, a un 40,4% dels usuaris els han robat la bicicleta almenys un cop. En referència a la seguretat viària, un 33,1% dels que usen la bici creuen que és perillós circular per la ciutat. En aquest sentit, cal dir també que la imatge dels ciclistes ha empitjorat. Ha baixat el nombre de persones que els consideren respectuosos amb els vianants. Com a contrapartida, també han augmentat les crítiques contra els vehicles a motor per no respectar els ciclistes. Què queda per fer? Els ciclistes demanen una millor senyalització per harmonitzar la circulació de les bicicletes i els vehicles de motor, sobretot en carretera, i també reclamen més espai exclusiu per a bicicletes en el transport públic.

La majoria dels barcelonins que tenen bicicleta en tenen una d’urbana i en el 48% dels casos la utilitzen per fer desplaçaments quotidians. En canvi fora de la ciutat s’incrementa l’ús per fer esport. Segons els usuaris enquestats, els avantatges d’anar amb bicicleta tenen a veure amb l’ecologia, la rapidesa i l’estalvi de costos.

Pels barcelonins un dels valors afegits és la mobilitat, referint-se a la llibertat de moviments. Sobre el respecte dels ciclistes als vianants hi ha diversitat d’opinions: els més crítics amb els ciclistes són les persones d’entre 55 i 69 anys i els residents a la ciutat.

Respecte a l’espai on es guarden les bicicletes, a la ciutat es guarda la bici majoritàriament en alguna estança del pis, mentre que s’ha notat un increment respecte als que l’han deixada al portal o al balcó. A mesura que es redueix la dimensió del municipi creix la tendència a guardar-les a l’aparcament o garatge.