El nou punt d’estacionament i parada d’autocars turístics de Montjuïc disposa d’un total de 115 places. 26 d’aquestes permeten l’aturada de 10 minuts, mentre que les 89 restants són de zona blava. Algunes d’aquestes es troben a l’Avinguda de l’Estadi, al carrer de l’Estadi Olímpic, l’Avinguda Rius i Taulet i a l’Avinguda Maria Cristina.

Per afavorir que hi hagi rotació, en l’àrea blava el temps màxim d’estacionament serà de dues hores i l’horari regulat serà de vuit del matí a vuit del vespre, tots els dies de l’any. S’hi aplica la tarifa B, corresponent a un preu de 2,45 euros cada hora.

Alguns conductors es mostren en contra de la nova normativa, ja que, diuen,  és un nou impediment per a la circulació d’autocars a la ciutat. Asseguren que parar 10 minuts és un temps massa breu per deixar i recollir els passatgers. Fins i tot, un dels conductors assegura que amb aquesta mesura es pot veure obligat a  haver de marxar de Barcelona per aparcar l’autocar i després tornar a recollir els passatgers.

Fora de les zones habilitades, l’aparcament i estacionament d’autocars a Montjuïc queda prohibit. L’objectiu és evitar que els autocars segueixin circulant i contaminant la ciutat mentre esperen per recollir de nou als passatgers.