A més, a les línies L12 i L14, que connecten amb Maria Cristina i l’Illa Diagonal, el servei es reforçarà els festius comercials de la campanya de Nadal i Reis. En canvi, la resta de festius de l’any, els horaris queden ajustats per garantir la fiabilitat i regularitat del servei. De cara al setembre l’AMB també reforçarà  en hora punta la línia L79, que va de Sant Boi de Llobregat a Barcelona, amb la qual cosa circularan combois cada 10 minuts en hora punta del matí i de la tarda.