El solar de l'antiga Fira de Bellcaire és una de les peces clau dins la transformació de la plaça de les Glòries. L'espai alliberat s'acabarà convertint en un parc, un viver ple de vegetació. A l'interior de l'antic emplaçament dels Encants, els enderrocs no començaran fins d'aquí a dues setmanes. Així s'ha acordat amb els comerciants per si cal fer algun trasllat d'última hora. ÁNGEL SÁNCHEZ, director general de BIMSA I mentre aquest espai es va condicionant per acollir un parc, la plaça iniciarà la desconstrucció de l'anella viària el 10 de novembre. En la primera fase, se n'enderrocarà un petit tram del costat Llobregat sense afectar-ne la circulació. Al febrer, l'actuació serà més important perquè es tirarà a terra el costat mar de l'anella. Els vehicles que surtin de Barcelona circularan per l'altra meitat del tambor i els d'entrada ho faran arran de l'antic mercat, sense passar-hi per dins. En la tercera fase s'eliminarà l'anella restant i el trànsit circularà pel centre de la plaça fins que es construeixi el túnel de la Gran Via. Paral·lelament a l'enderroc, hi ha una sèrie de cruïlles com Marina amb Alí Bei o Castillejos amb Diagonal, que s'obriran a la circulació per compensar la desaparició del tambor. Amb l'obertura d'aquests carrers, els fluxos de trànsit entre el Poblenou i l'Eixample s'adequaran a les necessitats de les noves Glòries.

Segons el director general de BIMSA, Ángel Sánchez, el 10 de novembre engegarà la primera fase de la desconstrucció de l’anella viària de les Glòries. Una actuació que està lligada a l’antiga Fira del Bellcaire.

La runa que s’extregui del solar dels Encants Vells s’utilitzarà per reomplir la superfície del nou parc que hi haurà. Però els materials procedents de l’enderroc del tambor també serviran per cobrir els metres quadrats d’aquesta nova àrea verda. “Calculem que el mes d’agost haurem acabat el desmuntatge del nus viari i, per tant, la superfície dels Encants Vells estarà acabada”, ha explicat Sánchez. D’això se n’extreu que a l’estiu, ja podrem gaudir d’uns “usos provisionals o, fins i tot, definitius” del parc.