(ACN/Redacció) L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha assegurat que les mesures previstes en el Reial decret llei 5/2023 sobre l’arrendament de vehicles amb conductor (VTC) i servei de taxi “no s’adeqüen a la sentència del TJUE“.

Una restricció “inadequada”

L’organisme assenyala que no se suprimeix la ràtio 1/30, i que troba “inadequada” la proporció d’un VTC per cada 30 taxis per a l’assoliment de raons imperioses d’interès general, com a bona gestió del transport, el trànsit i l’espai públic, d’una banda, i la protecció del medi ambient, de l’altra.

L’ACCO avisa que estarà “amatent” a l’aprovació de normes emparades en el Reial decret llei 5/2023 per part de les administracions competents a Catalunya amb l’objectiu “d’informar-les des d’una perspectiva de la competència”.

L’aprovació del Decret llei 9/2022

D’altra banda, l’organisme recorda que amb motiu de l’aprovació del Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, per part del Govern, ja va assenyalar que “l’actuació dels poders públics amb capacitat normativa havia de propiciar un entorn de mercat que possibilités el desenvolupament de l’activitat, reconeixent drets i obligacions equivalents als diferents operadors”.

Política de “better regulation”

L’Autoritat Catalana de la Competència remarca que “s’han de respectar els principis de necessitat, proporcionalitat, no discriminació i de mínima distorsió, d’acord amb les exigències de la política de “better regulation”, tant en benefici de les persones consumidores i usuàries d’aquests serveis com de la ciutadania en general, en termes de congestió i contaminació”.