(ACN / Redacció ) El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TSJUE) ha dictat sentència en contra del reglament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que estableix una proporció d’una llicència VTC per cada 30 taxis. El tribunal considera que la norma que limita les autoritzacions a vehicles de transport amb conductor (VTC) a una cada 30 taxis a l’àrea metropolitana de Barcelona és contrària al dret europeu.

En una sentència publicada aquest dijous, el TJUE argumenta que tant la limitació de llicències a les VTC com l’exigència d’una autorització específica suposen una “restricció a l’exercici de la llibertat d’establiment”. Ara bé, el tribunal obre la porta a poder exigir una autorització addicional “si és necessari per a la bona gestió del transport” i sempre que sigui amb “criteris objectius” i “sense arbitrarietats”.

Malgrat que el TJUE considera que els objectius de bona gestió del transport, del trànsit, l’espai públic i el medi ambient poden justificar una norma per “raons imperioses d’interès públic”, el tribunal rebutja que protegir el taxi entri dins d’aquest interès general. Segons Luxemburg, garantir la viabilitat econòmica del taxi és “un motiu de caràcter purament econòmic” que no es pot encabir en aquest objectiu l’interès general.

La sentència del TSJUE va en la mateixa direcció que la resolució que va fer el 15 de desembre l’advocat general del TSJUE, Maciej Szpunar, que ja qüestionava el reglament metropolità. Com ha passat altres vegades, els raonaments de l’advocat general i els jutges del TJUE han tornat a coincidir.

Una empresa va impugnar la normativa

El cas per la norma de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que limita les VTC va arribar a la justícia després que l’empresa Prestige and Limousine, titular d’autoritzacions de serveis de VTC a l’AMB, impugnés davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el reglament de les VTC al conjunt de l’AMB i demanés la seva anul·lació.

Les empreses de VTC al·legaven que les limitacions i restriccions que imposa el reglament pretenen obstaculitzar l’activitat i protegir els interessos del sector del taxi. Davant els dubtes a l’hora d’analitzar el cas, el TSJC va elevar-lo amb una pregunta prejudicial al TJUE en la qual qüestionava si la norma que limita les autoritzacions a les VTC s’ajusta a la normativa europea de competència i sobre l’exigència de doble autorització per donar servei.