Ja està en vigor el decret llei que regula el sector dels vehicles de transport amb conductor, els VTC. La nova normativa estableix que només puguin circular els cotxes que ja fa un any que operen i aquells que tinguin una longitud mínima de 4,9 metres i etiqueta 0 o ECO si són cotxes nous. En canvi, per als cotxes VTC ja en funcionament, també s’admetran les etiquetes C. A més, els vehicles hauran de disposar d’una assegurança idèntica a la dels taxis.

Aquestes condicions suposaran que, a la pràctica, només puguin exercir de VTC cotxes de gamma alta, amb preus que oscil·len majoritàriament entre els 60.000 i els 70.000 €. En aquesta forquilla de preus hi entren berlines grans de marques prèmium. A banda de les berlines, també podran seguir oferint serveis urbans els VTC que utilitzen furgonetes de passatgers, sempre que compleixin el requisit de l’etiqueta ambiental (la llargada no és cap impediment). Aquesta normativa permetrà limitar a uns 1.500 el nombre de VTC que ofereixen serveis urbans dins de l’àrea metropolitana.

Venç el decret Ábalos

El decret llei de la Generalitat de Catalunya entra en vigor pel venciment del decret Ábalos, aprovat el 2018, que donava una moratòria a les llicències de VTC per operar trajectes urbans durant quatre anys. Un cop vençut, les competències per regular el sector han quedat en mans dels governs autonòmics i locals.

El sector dels VTC vol seguir a Barcelona

“La ciutat de Barcelona necessita una alternativa de mobilitat al taxi”, ha defensat el portaveu de Cabify, Javier Dorado, i reivindica “la clara vocació” de l’empresa per seguir a la ciutat.

El problema per a Cabify és que només un 1 % dels vehicles compleix amb els 4,9 metres de longitud. Per això, ha demanat autorització per poder continuar fent trajectes a Barcelona per a totes les llicències que té. Tot i això, creu que són necessaris més vehicles i alerta que la manca d’oferta de cotxes els impedeix renovar les flotes a temps.

Davant d’això, la companyia ha optat per adherir-se a la disposició transitòria per tenir fins a un any des de l’entrada en vigor de la nova normativa per adaptar la flota. També demana una pròrroga del decret Ábalos per a un mínim de dos anys més.

Bolt instal·la un para-xocs per arribar als 4,9 metres

Bolt, una empresa de serveis VTC, explica que ha optat per instal·lar para-xocs homologats als seus vehicles perquè facin almenys 4,9 metres de longitud, tal com marca la normativa de la Generalitat. “Tenim un decret que el que pretén és aniquilar un sector amb mesures ridícules i, davant de mesures ridícules, hem trobat també solucions ridícules”, admet Georges.