Les caigudes a l’interior de vehicles, és a dir, dins d’autobusos és una de les tipologies d’accidents de trànsit amb víctimes que més han crescut entre el 2015 i el 2018. Segons les dades de la Guàrdia Urbana recollides al Pla local de seguretat viària 2019-2022, el 2015 es van produir 266 sinistres d’aquest tipus mentre que el 2018 en van ser 333. Per això, una de les mesures que inclou el pla és analitzar els accidents de caigudes de passatgers dins dels autobusos i evitar-los, especialment entre els usuaris de més edat.

Entre els anys 2015 i 2018, el nombre de caigudes de passatgers dins d’autobusos ha crescut un 25,2 %. Tot i que aquesta tipologia representa el 3,2 % dels accidents que s’han produït a la ciutat, destaca per ser la segona en creixement, només per darrere de les col·lisions frontals, que s’han incrementat un 28,8 % en el període 2015-2018.

El pla s’ha fixat com a objectiu prioritari reduir les caigudes dins dels autobusos dels passatgers de més edat. De fet, en els 277 accidents d’aquesta tipologia que es van produir el 2016 334 persones van resultar ferides. D’aquestes, 332 lesionades van ser lleus i el 54 % eren majors de 65 anys. A més, dos passatgers van resultar ferits greus i en ambdós casos tenien més de 65 anys.

Concretament, el nombre de ferits greus en caigudes dins de vehicles ha passat de dos registrats el 2015 als 20 corresponents el 2018, cosa que suposa un increment del 900 %, segons les dades recollides al Pla local de seguretat viària.

Si posem les dades dels accidents gestionats de la Guàrdia Urbana publicades a l’Open Data de l’Ajuntament, veurem alguns punts de la ciutat on s’han concentrat les caigudes a l’interior d’un vehicle del 2018.

La Gran Via de les Corts Catalanes és un dels grans eixos de la ciutat on es van produir més caigudes de passatgers d’autobusos, prop d’una trentena. Aquests accidents es concentren, concretament, entre la plaça d’Ildefons Cerdà i la de les Glòries. En canvi, entre la plaça de les Glòries i el Besòs només se’n van registrar quatre. També destaquen el passeig de Gràcia, el passeig de la Vall d’Hebron i algunes cruïlles de l’avinguda Diagonal, com la de la plaça de Pius XII, la plaça de Francesc Macià o el carrer de Balmes. Alguns punts més concrets on es van concentrar caigudes a l’interior de vehicles és l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat a l’entorn de la plaça del Nen de la Rutlla o la confluència del passeig de Maragall i el carrer de Sant Antoni Maria Claret.

Aquest divendres, la Plataforma per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha proposat instal·lar càmeres als autobusos per detectar els vehicles que ocupen il·legalment el carril bus i que obliguen a fer maniobres als conductors.

Augmenten els accidents amb autobusos articulats implicats

Si ens fixem en els vehicles implicats en accidents entre el 2015 i 2018, els autobusos articulats són els que més han crescut, tot i que representen una proporció molt petita en el total de sinistres. Segons les dades de la Guàrdia Urbana que recull el Pla local de seguretat viària, tant el 2015 com el 2016 es van registrar nou accidents amb autobusos articulats implicats mentre que en els dos anys següents, se’n van produir 46 i 55. Aquest increment coincideix amb una ampliació de la flota d’aquest tipus de vehicles.