Un estudi fet per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) analitzarà els possibles beneficis dels espais verds residencials durant el confinament domiciliari decretat per la pandèmia de la covid-19.

La importància dels espais verds domèstics

Els investigadors consideren que l’estudi servirà per entendre millor el paper dels espais verds residencials (vegetació interior, en balcons, en terrasses, cobertes verdes, jardins particulars, horts, etc.) durant un període de confinament massiu de la població. També s’estudiarà les possibles conseqüències socials a nivell de benestar i salut física i mental derivades de la desigualtat d’accés a aquests espais o elements verds.

Per dur a terme aquest estudi, els investigadors han llançat un qüestionari en línia i sol·liciten als ciutadans la seva col·laboració voluntària. L’enquesta es fa en pocs minuts i consta de 26 preguntes. Les dades sol·licitades són totalment anònimes. S’hi pregunta, per exemple, quantes vegades s’ha sortit de l’habitatge durant el confinament i per què, si tenim espais verds a casa i de quin tipus, tipus d’habitatge, estat d’ànim d’aquests dies o si hem tingut algun dolor físic.

Resultats

Els resultats de l’enquesta, liderada pels investigadors Francesc Baró i Isabelle Anguelovski, permetran avaluar si hi ha un augment de l’ús i de la cura dels espais verds que tenim a casa durant el confinament, i si això repercuteix positivament sobre la salut mental i física dels residents i, per tant, permet suportar millor el confinament domiciliari.

Els experts també volen establir una possible relació entre verd residencial i salut, en funció de variables sociodemogràfiques com l’edat, l’origen, els ingressos o el nivell educatiu, i si l’accés a aquests espais verds domèstics té una distribució desigual en la població, segons aquestes mateixes variables.

L’estudi s’emmarca dins d’un projecte europeu que aborda el tema dels espais verds i les desigualtats socials en ciutats de diferents països.