pluja Barcelona

Qui més qui menys recorda algun dia assenyat en què la pluja ha pogut fer la guitza. La probabilitat de pluja va canviant durant l’any, amb dos màxims marcats a la tardor i la primavera però que presenten certes diferències entre si. Aquesta eina comparativa et permetrà saber quina probabilitat de pluja té cada dia de l’any i filtrar-la per llindars.

Finals d’abril o principis de maig, quan més probabilitat hi ha

Gràcies a la sèrie centenària de l’Observatori Fabra podem analitzar el comportament pluviomètric i la freqüència de la pluja de cada dia de l’any.

Si entenem com a dia de pluja, aquell dia en què com a mínim s’han registrat 0,2 litres de pluja veurem com, tot i que l’estació més plujosa de l’any és la tardor, plou més dies per primavera.

En aquest cas, trobem dies, entrada la primavera, que hi ha més d’un 35 % de probabilitat de veure ploure. 28 i 29 d’abril i 2 i 18 de maig són els dies que, estadísticament, plou en més ocasions.

A l’altra banda del gràfic, al juliol, on trobem molts dies en què la probabilitat de pluja no arriba al 10 %. El que menys risc comporta, el 2 de juliol, un dia en què només hi ha pluja (de 0,2 litres o més) en el 8,18 % dels casos.

La probabilitat de pluja torna a augmentar descaradament durant l’agost, per fer després un altre mínim durant l’hivern.

A la tardor, si plou, és més probable que plogui abundosament

I sí, és durant la primavera quan hi ha més probabilitat que un dia plogui, però diferent és que ho faci amb abundància.

En aquest cas, si filtrem per la probabilitat que un dia caigui una pluja abundant (de 30 litres o més), trobarem que no hi ha cap dubte en què és a la tardor quan la pluja es pot fer més abundant amb més facilitat.

D’aquesta manera, tenir un mar molt més calent a la tardor que a la primavera ajuda que, si es donen les condicions necessàries, la pluja pugui ser molt més abundosa.

Així, l’octubre és el més de les grans plogudes. El 14 d’octubre té més d’un 5 % de probabilitats que caiguin més de 30 litres, mentre que si ho comparem amb la primavera veurem que cap dia de març, abril o maig s’acosta a aquest percentatge.

Aquest canvi es nota ja a partir dels 10 litres, llindar a partir del qual és molt més evident que la tardor és la que més dies de grans pluges ens deixa.

La comparativa sencera, per llindars

Amb aquesta eina podràs comparar els llindars que vulguis per saber la probabilitat de pluja del dia que més t’interessi. Fer plans a l’aire lliure i pensar que no ha de ploure no és mai una garantia, però segur que un cop vegis aquestes dades arribaràs a la conclusió que al juliol, és més fàcil que no ho faci.

I tot i això, mai desapareixerà la probabilitat d’un gran aiguat.