falcons pelegrins Port Barcelona
Foto: Port de Barcelona

La reintroducció dels falcons pelegrins a Barcelona va començar el 1999 i, ja llavors, se’n van alliberar al port una dotzena. Passats els anys, aquestes aus s’han establert al port fins al punt, a més, que hi han consolidat la població. Des dels primers alliberaments de falcons a finals del segle XX, algunes parelles van niar i criar en penya-segats de Montjuïc i a Diagonal Mar el 2004. I, des de llavors, la població d’aquests animals no ha fet altra cosa que créixer arreu de la ciutat.

Port de Barcelona detalla que des del 2004 han nascut a les instal·lacions —on hi ha quatre parelles establertes— fins a 75 falcons, dels quals 30 ho han fet els darrers quatre anys, fet que representa el 40 % dels naixements.

De fet, les dades ho confirmen, ja que el 2020 van néixer 16 cries, mentre que l’any següent ho van fer gairebé el doble: 25 polls. Un dels darrers naixements ha estat el de quatre polls en un niu ubicat a la torre de Jaume I del telefèric de Montjuïc. L’altre punt més prolífic de cria són algunes instal·lacions —com ara els dipòsits— d’Enagas, al moll de l’Energia.

Una au de l’ecosistema barceloní

Els falcons pelegrins van desaparèixer de Barcelona el 1973, amb la fi de l’última parella reproductora documentada d’aquesta espècie. Des de llavors, l’ecosistema es va veure alterat pel fet que, sense falcons, van disparar-se les poblacions de coloms domèstics, tórtores turques o cotorres argentines per falta de depredadors naturals.

La reintroducció feta el 1999 i la consolidació de parelles reproductores de falcons des de llavors —i, sobretot, del nombre de naixements amb èxit— han començat a posar les bases per a la regulació de la superpoblació d’altres animals i la millora de l’ecosistema de manera natural.