Almenys 25 pollets de falcó pelegrí han nascut aquesta primavera a Barcelona. I el nombre encara pot créixer un cop s’hagin revisat tots els nius.

Actualment, a l’àrea metropolitana hi ha 12 parelles de falcó: nou a Barcelona, dos a l’Hospitalet de Llobregat i una més a Sant Adrià de Besòs. A la ciutat, sis de les nou parelles han criat enguany, dada significativa que supera els registres dels darrers anys. Destaca el naixement dels quatre pollets del niu que hi ha al temple de la Sagrada Família, on des de l’any 2005 ja han nascut un total de 46 exemplars.

Anellament dels pollets del niu d’Ergransa, al Port de Barcelona

Anellament de les cries

Aproximadament quatre setmanes després del naixement dels pollets, els biòlegs de l’entitat Galanthus Natura, al capdavant del projecte de reintroducció del falcó pelegrí a la ciutat, supervisen els nius i realitzen l’anellament de les cries. Des de dalt de tot de l’empresa de gra Ergransa, al Port de Barcelona, Xavier Vicient, biòleg de Galanthus Natura, s’apropa ben equipat al niu. “Comprovem que estiguin bé de salut, que no tinguin paràsits. Els posem una caputxa perquè estiguin més tranquils i procedim a l’anellament”, explica. Els posen dues anelles, una a cada pota. L’anella grisa és de l’Institut Català d’Ornitologia i indica on i qui va anellar el falcó. La segona anella, amb un codi i un color més cridaner, permet identificar a distància l’individu i estudiar-ne el comportament.

Xavier Vicient i Eduard Durany, de Galanthus Natura, anellen un dels pollets del niu d’Ergransa

Factor clau, l’alimentació

I quins poden ser els factors que hagin provocat una primavera tan prolífica per a la cria del falcó? Per Eduard Durany, biòleg de Galanthus Natura i impulsor del projecte de reintroducció del falcó pelegrí a Barcelona, “no és degut al confinament de la població per la covid-19 sinó a altres factors diversos. I un dels més plausibles és l’increment del nombre de coloms i de tórtores a la ciutat“, que formen part de la seva dieta bàsica. Durany afegeix però que “la població de coloms és molt gran a Barcelona, al voltant dels 200.000, i 12 parelles de falcons generen molt poca incidència en el global de la seva població”.

Càmeres dins dels nius

Per tal d’observar l’evolució dels pollets les 24 hores del dia sense haver d’accedir al seu hàbitat, els tècnics de Galanthus Natura han instal·lat càmeres dins d’alguns d’aquests nius. Un exemple és la càmera que mostra el dia a dia des de dins del niu que hi ha a la torre Jaume I del Port de Barcelona i que es pot seguir en “streaming” per YouTube. A més a més, oferir aquestes imatges també serveix per fer una tasca de divulgació del projecte i de conscienciació ambiental.

Un projecte lent, però d’èxit

El programa de reintroducció d’aquesta au rapinyaire a la ciutat ve de lluny. L’any 1999 l’Ajuntament de Barcelona va impulsar un projecte amb l’objectiu de recuperar una espècie que ja havia viscut a la ciutat fins al 1973, any en què va desaparèixer la darrera parella que criava a Santa Maria del Mar. La iniciativa pretenia, de retruc, fer disminuir el nombre de coloms a l’entorn dels nius. A partir de l’any 2003, els falcons reintroduïts van començar a criar de manera natural.

L’any 2011 l’Ajuntament de Barcelona va deixar de patrocinar el projecte però Galanthus Natura va continuar fent el control i seguiment dels exemplars, fins ara. Enguany, 22 anys més tard de l’inici del programa, els resultats són més que evidents: tot un èxit.