Viladecans 18.09.2020 Tasques finalització temporada alta a les platges metropolitanes AMB. Foto Pere Virgili

Aquest setembre l’AMB porta a terme l’operació de desmuntatge d’una part del mobiliari i les instal·lacions de les platges metropolitanes. Aquestes actuacions, que duraran fins a mitjans d’octubre, s’aniran fent gradualment a mesura que els diferents municipis vagin acabant formalment la temporada de bany i la prestació dels serveis de vigilància.

Quines són les intervencions més importants?

  • Desmuntatge dels mòduls de salvament i de primers auxilis
  • Desmuntatge dels lavabos i vestidors adaptats i dels senyals de serveis
  • Retirada de passeres adaptades enrotllables i plataformes de fusta 
  • Desplaçament dels aparcaments per a bicicletes
  • Retirada d’abalisaments marins
Desmuntatge dels mòduls de salvament. Pere Virgili / AMB.

L’objectiu principal d’aquesta acció és preparar les platges metropolitanes per a la temporada d’hivern i minimitzar els danys que pot rebre el mobiliari a causa dels temporals, de tal manera que es redueixen possibles riscos per als usuaris i s’allarga la vida útil d’aquests equipaments.

Els equipaments es retiren en funció del risc al qual estarien exposats davant d’un temporal marítim i també en funció de les necessitats i particularitats de cada platja.

L’augment dels temporals i la vulnerabilitat de cada platja en condicionen la planificació

Les conclusions dels estudis previs del Pla d’estabilització del delta del Llobregat també han servit per millorar la planificació en la gestió i el manteniment dels equipaments de les platges. L’augment de la freqüència dels temporals de sud i el fet que aquest tipus d’episodis tinguin molt més impacte a les platges del litoral metropolità sud han fet adequar el sistema de desmuntatge, de manera que es retiren els equipaments més exposats a aquestes situacions.

Gestió de les platges metropolitanes durant l’hivern

La finalització de la temporada alta i la davallada d’usuaris no impliquen el final de les tasques de manteniment de l’AMB.

Durant la tardor i l’hivern, la gestió integral de les platges no s’atura, i es fa un especial seguiment dels temporals de pluja i mala mar i dels possibles danys que puguin causar. Cal recordar que l’AMB té un protocol d’actuació previ als temporals, regit per les alertes del Servei Meteorològic de Catalunya, l’Agència Estatal de Meteorologia i Protecció Civil. Les actuacions principals són l’obertura de les rieres a la desembocadura per canalitzar l’aigua de les crescudes i evitar inundacions de zones urbanes i infraestructures i també, si cal, la retirada de mobiliari susceptible de resultar afectat per les onades.

Un cop passat l’episodi, l’AMB porta a terme la gestió de residus i canyes procedents de la crescuda dels rius Llobregat i Besòs, arrossegats pels corrents marins i dipositats a la platja.