Temperatura mitjana per trentennis a Barcelona (1780-2020). Font: Meteocat

Barcelona disposa de la sèrie climàtica més llarga i continuada de la península Ibèrica. Arrenca l’any 1780, fa ja 230 anys, amb les anotacions del doctor Francesc Salvà, que han servit per reconstruir i homogeneïtzar una de les sèries més dilatades en el temps de bona part del sud del continent europeu.

Evidències inequívoques de canvi climàtic

El Meteocat, que és qui s’ha encarregat del tractament, manteniment i reconstrucció d’aquesta sèrie de dades, va elaborar aquest dilluns un gràfic molt explícit que posa en evidència l’escalfament global que patim.

Un canvi climàtic que ja és inequívoc analitzant sèries més curtes com la de l’Observatori Fabra, però que agafa encara més magnitud quan el que fem és retrocedir fins a finals de segle XVIII.

Temperatura mitjana per trentennis a Barcelona (1780-2020). Font: Meteocat

En aquest gràfic el Meteocat ens mostra les mitjanes per períodes de trenta anys des de l’any 1781 fins ara. Es fan servir períodes de trenta anys perquè és el període mínim que serveix per poder comparar l’avanç o no del canvi climàtic. Períodes més curts podrien alterar les dades, precisament per la manca d’un període dilatat en el temps.

Entendre el gràfic

A simple vista el gràfic ja ens posa de manifest que les tonalitats blavoses queden ubicades en els primers trentennis de la sèrie, mentre que les tonalitats vermelloses queden ubicades totes als períodes més recents.

Entendre el gràfic és molt senzill. A l’eix horitzontal hi ha els períodes de trenta anys estudiats des del 1781. Un total de 21 trentennis que van des del 1781-1810 fins al 1991-2020, que s’està acabant de completar aquest any.

A l’eix vertical els mesos de l’any, i dins del gràfic, un número que indica en quina posició (sobre els 21 trentennis estudiats) es troba aquell període de trenta anys en una classificació, en què el número 1 seria el trentenni més càlid i el 21 el mes fred per a un mes determinat.

Les conclusions

Els darrers tres trentennis acaparen tots els mesos càlids de la sèrie, que arrenca fa mes de dos segles.

De fet, el primer semestre del període 1991-2020 (acabat fa pocs dies) és, com afirma el Meteocat, el primer semestre sencer que ocupa en la seva totalitat (de gener a juny) la primera posició, un fet que encara no havia passat en cap trentenni anterior.

El període anterior (1981-2010) va registrar la primera posició (abans de l’entrada del període 1991-2020) en tots els mesos menys al febrer i el desembre, que van quedar en segona posició. El trentenni actual podria ser el primer a deixar tots els mesos de l’any en primera posició en el rànquing dels més càlids.

Una nova evidència d’un canvi climàtic que no només es pot assegurar que existeix rotundament, sinó que s’ha accelerat notablement des de meitat del segle XX.