fotografia: Alfons Puertas

Els nombrosos rècords que ens ha deixat ja el mes d’abril aniran tots lligats a la pluja. La temperatura sembla que s’ajustarà prou bé a la climàtica.

Quan la normalitat es converteix en l’excepció

I és que en un context inequívoc d’escalfament global, trobar mesos “normals”, que s’ajustin a la mitjana termomètrica es converteix cada vegada més en una petita utopia.

L‘abril va acabar amb 14,3 ºC de temperatura mitjana, 1,1ºC més que la mitjana climàtica, que se situa en 13,15 ºC per al període de referència 1981-2010 ,  i va deixar enrere un març, que va ser normal en còmput global.  De fet el març és, de moment, l’únic mes del 2020 que s’ha ajustat a la mitjana climàtica.

Cal remuntar al novembre de 2019 per trobar un altre mes normal i cal anar fins a maig de fa tot just un any per trobar el darrer mes fred. Tota la resta han estat com a mínim 1ºC més càlids del que és normal.

I el maig de 2020?

A falta de 5 dies per acabar el mes, el maig de 2020 passarà amb total probabilitat a engreixar la llista de mesos càlids o molt càlids. Quan falta encara una setmana i mitja per tancar el mes, la temperatura mitjana registrada a l’Observatori Fabra tindria una anomalia positiva que supera els 2ºC respecte del període 1981-2010.

L’anomalia és especialment contundent pel que fa als valors nocturns, que van gairebé 3ºC per sobre de la mitjana, mentre que les màximes “només” 1,5ºC.

A 5 dies per acabar el mes, i sense grans canvis a la vista, el maig de 2020 no s’ajustarà a la normalitat.

 

Menys de la meitat de mesos s’ajusten a la mitjana

Trobar un mes normal és complicat. L’any passat, només el gener, l’abril i el novembre s’ajustaven a la mitjana climàtica amb una desviació inferior a 1 ºC. Tres de 12.

Però si allarguem la sèrie i analitzem els darrers 10 anys i comparem les dades obtingudes per l’Observatori Fabra amb la mitjana del període de referència 1981-2010, trobem que des de l’any 2010 només quatre de cada 10 mesos s’ajusten a la mitjana.

Concretament, prop d’un 42 % dels mesos (52 d’un total de 124 analitzats des del gener del 2010) es poden considerar normals, permetent una desviació d’un grau amunt i avall.

Els mesos freds, en perill d’extinció

Però la dada que més alarma és la manca de mesos freds. Mesos en què la temperatura mitjana ha quedat més d’un grau per sota de la mitjana climàtica i que, en el cas de l’Observatori Fabra, durant els darrers 10 anys només ha passat en 13 ocasions. Gairebé només un mes fred per any de mitjana.

I, a més a més, aquests mesos freds, estan concentrats gairebé tots durant el període 2010-2014, que n’acumula 10 dels 13 dels darrers 10 anys.

Des del 2015 només el setembre del 2017, el febrer del 2018 (amb diversos dies de neu a Barcelona) i el maig del 2019 queden per sota de forma clara respecte de la mitjana.

La calor, cada cop més present

En canvi, a l’altra banda de la balança, els mesos càlids, cada cop més nombrosos i que s’acosten al 45 % del total. Un percentatge que puja per sobre del 50 % si analitzem estrictament els darrers cinc anys.

Els mesos càlids són, a més a més, els que tenen una desviació respecte de la mitjana més exagerada, que en alguns casos arriba a fregar els 4 ºC d’anomalia, sense anar gaire lluny, el febrer d’aquest present 2020.

I és que els mesos que tenen una desviació positiva superior als 2 ºC respecte de la mitjana en són ja un de cada quatre. Un percentatge que puja fins al 32 % si tenim en compte els darrers cinc anys.

Les dades

Període analitzat: gener 2010-març 2020 (Observatori Fabra)

  • Mesos amb anomalies positives superiors als 2 ºC: 30 (24 %)
  • Mesos amb anomalies positives superiors a 1 ºC: 29 (23 %)
  • Mesos normals, amb una anomalia entre +1 i -1 ºC: 52 (42 %)
  • Mesos amb anomalies negatives superiors a 1 ºC: 9 (7 %)
  • Mesos amb anomalies negatives superiors a 2 ºC: 4 (3 %)

Període analitzat: gener 2015-març 2020 (Observatori Fabra)

  • Mesos amb anomalies positives superiors als 2 ºC: 20 (31 %)
  • Mesos amb anomalies positives superiors a 1 ºC: 14 (22 %)
  • Mesos normals, amb una anomalia entre +1 i -1 ºC: 27 (42 %)
  • Mesos amb anomalies negatives superiors a 1 ºC: 2 (3 %)
  • Mesos amb anomalies negatives superiors a 2 ºC: 1 (2 %)