El Parc de la Creueta del Coll està immers en les obres de condicionament del llac piscina i actuacions de manteniment, entre les quals la millora de la jardineria i la naturalització de l’espai. L’objectiu és revifar la biodiversitat de la zona. Aquesta proposta ja es va fer al Parc Güell fa gairebé 10 anys i ara, es pot veure el resultat: un itinerari per una hectàrea de bosc mediterrani amb fauna i insectes.

Tècniques tradicionals

Per sobre de la plaça de la Natura del Parc Güell, que ha estat en fase de restauració, hi ha un espai de bosc mediterrani. És el recorregut de la biodiversitat, un camí per una hectàrea de terreny on han arrelat garroferes, oliveres, cedres o pins. Aquest indret va néixer després de la forta ventada del 2009 i la nevada del 2010, que van deixar la zona arrasada de vegetació. “Vam proposar de la desgràcia fer l’oportunitat”, explica Anna Bernal, conservadora del Parc Güell, “fer tècniques per recuperar la muntanya, però amb tècniques que feien servir els nostres avis. Vam començar a controlar tots els arrossegaments d’aigua, perquè no s’erosionés la muntanya, amb fusta” . També, per ajudar a evitar l’erosió es va plantar molt a nivell de sòl.

Espècies vegetals històriques

Gairebé una dècada després, la zona s’ha transformat completament. Han crescut els arbres i la massa vegetal ha atret més papallones, ocells i insectes i ha afavorit la biodiversitat. Ha ajudat, també, la col·locació de nius per les aus i un hotel d’insectes.

A més d’arbres mediterranis, es van introduir espècies vegetals històriques, que es coneixien el 1900, com arbres fruiters o arbustiva i que per a Gaudí, quan va imaginar el parc, eren divins. “Ens hem de posar en el punt de vista de Gaudí, les coses que fan els homes són importants però la vegetació la posa Déu“, assenyala la conservadora del parc, que explica que per l’arquitecte modernista, la natura era font d’inspiració.

Ara, aquest projecte de renaturalització s’ha exportat a altres espais, com a la zona forestal del mateix Parc Güell i aprofitant les obres que s’estan fent al Parc de la Creueta del Coll també es plantarà pensant en la millora de la biodiversitat de la zona.