Foto: Alfons Puertas

Un antroponúvol és un tipus de núvol d’origen antròpic i sovint és visible a l’entorn de la ciutat. El vapor d’aigua emès per la central tèrmica del Besòs n’afavoreix la formació en algunes ocasions.

Com es forma un antroponúvol?

Per tal que es pugui formar un núvol fa falta vapor d’aigua, un refredament de l’aire que el conté i petites partícules que actuïn de nuclis de condensació, a l’entorn de les quals es formaran i creixeran les gotes d’aigua o els cristalls de gel que acabaran component el núvol en qüestió. Els nuclis de condensació són presents habitualment a la part baixa de l’atmosfera en forma de petites partícules de sal, pol·len, pols o partícules procedents de l’activitat industrial.

En determinades ocasions, sobretot quan la humitat de l’entorn és elevada, la columna de vapor d’aigua emesa per zones industrials es va refredant en guanyar altura, fins que arriba un moment en el qual el vapor es veu obligat a condensar-se damunt de nuclis de condensació presents a l’aire. En aquest moment es formen les petites gotetes d’aigua que componen el núvol i l’acaben fent visible.

El núvol pot continuar creixent en altura i adoptar formes habituals dels cúmulus, per exemple. Es parla aleshores d’antropocúmulus. Aquesta nomenclatura, que no es troba recollida en els manuals i llibres d’identificació de núvols, va ser proposada fa uns dos anys per Marcel Costa i Jordi Mazon, experts en núvols i autors de diversos llibres de divulgació de meteorologia.

On podem veure antroponúvols a Barcelona?

Aquest divendres, de bon matí, l’Alfons Puertas, observador de l’Observatori Fabra, ha capturat un antroponúvol de dimensions reduïdes damunt la zona portuària de la ciutat, ja que l’activitat industrial d’aquest sector en pot afavorir la gestació.

Puertas ha fotografiat diverses vegades aquest tipus de núvol, en ocasions també damunt de les torres de la central tèrmica de Sant Adrià de Besòs.

Foto: Alfons Puertas (04/10/16)
Imatge de la càmera de betevé a Montjuïc el 09/04/18