zbe catalunya

La zona de baixes emissions (ZBE), que fins ara només s’aplica a l’àrea de Barcelona compresa entre les rondes del Litoral i de Dalt, s’estendrà a tots els municipis de Catalunya que tinguin més de 50.000 habitants a partir de l’1 de gener de 2026. També afectarà els municipis de més de 20.000, que hauran d’aplicar restriccions si superen els límits de contaminació. Es tracta de la mesura principal del nou Pla de qualitat de l’aire, horitzó 2027, que ha presentat aquest dimecres el govern català i que té previst aprovar en les properes setmanes.

A Catalunya hi ha 23 municipis amb més de 50.000 habitants i 67 amb més de 20.000, i tots superen alguns dels límits establerts per la UE. El document especifica que a partir de l’1 de gener del 2028 els cotxes amb etiqueta groga no podran circular per la ZBE.

Segons el govern català, “la millora de la qualitat de l’aire amb les ZBE és indubtable” i asseguren que durant la implementació de la ZBE a Barcelona —del 2019 al 2023— la reducció dels nivells de NO2 a zones com l’Eixample, Gràcia i Sant Gervasi ha estat d’un 32 %.

Un pla amb 391 actuacions

Segons ha explicat el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, es tracta d’un pla ambiciós que posa en el centre la salut de la ciutadania. Ha detallat que per elaborar-lo s’ha treballat amb totes les administracions locals. El pla estableix 83 mesures i 391 actuacions i posa especial èmfasi en la mobilitat, ja que el trànsit rodat és la principal font de pol·lució atmosfèrica.

Una de les novetats principals del pla és que, a diferència dels anteriors, les accions no només van encaminades a reduir les concentracions de partícules PM10 i de diòxid de nitrogen. El document actual aposta per rebaixar tots els contaminants i s’hi afegeixen l’ozó troposfèric, les partícules inferiors a 2,5 micres, el benzol i el pirè.