Un cop decretada la fase d’emergència per sequera per primer cop a Barcelona, l’Ajuntament ha elevat també a la fase d’emergència el protocol per la situació de sequera a la ciutat. S’activarà tan bon punt es publiqui el decret de la Generalitat al DOGC i comporta intensificar les mesures d’estalvi. Les restriccions no afectaran l’abastament d’aigua potable a la població, però sí als serveis municipals.

A continuació et detallem les restriccions d’aigua als serveis municipals de Barcelona en el context actual del protocol per situació de sequera.

Reg de supervivència amb aigua freàtica

A partir d’ara no es farà cap tipus de reg amb aigua potable i, per tant, només es mantindrà el reg de supervivència on es pugui fer amb aigua freàtica. Tampoc no es faran plantacions en noves àrees verdes ni en noves urbanitzacions, ni tampoc substitucions d’arbrat.

Actualment l’Ajuntament de Barcelona ja fa arribar aigua freàtica a un total de 25 espais verds, que se sumen a aquells espais que tenen canalització i on és el reg habitual. I a partir d’ara es regaran amb aigua freàtica 125 àmbits més, fins a arribar a 150 espais amb reg de supervivència amb aigua no potable.

S’ha prioritzat salvar part de l’arbrat que exerceix una funció de mitigació de la contaminació i les temperatures. En concret es garanteix el reg de supervivència a:

  • arbrat viari i palmeres en vies emblemàtiques i grans avingudes fins a arribar a un mínim de 35.000 unitats
  • carrers i avingudes amb espais verds, com per exemple el passeig de Sant Joan i l’avinguda Diagonal
  • arbrat de parcs emblemàtics i històrics com el Parc de Cervantes, el Laberint d’Horta, els Jardins de Pla i Armengol, els Jardins de Costa i Llobera, els Jardins del Teatre Grec, el Parc de la Trinitat i els Jardins dels Drets Humans

No es podran regar els horts urbans amb aigua potable

A partir d’ara no es podran regar els horts urbans amb aigua potable. Això pot afectar 349 horts escolars i 190 horts comunitaris i socials.

Restriccions als centres esportius municipals

Totes els centres esportius municipals s’han d’ajustar a les mesures aprovades per l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa al consum d’aigua. Són les següents:

  • Es redueixen el 25 % de les dutxes disponibles a tots els vestidors.
  • Es prohibeix l’ús de dutxes als equips federats després dels entrenaments, només es podran fer servir les dutxes després dels partits.
  • S’instaura la campanya “1 dutxa – 3 minuts”, per fomentar l’ús responsable de les dutxes.
  • Es redueix al mínim indispensable per garantir la normativa el filtratge de l’aigua a les piscines.
  • Monitoratge dels consums d’aigua per fer un seguiment exhaustiu de l’efectivitat i compliment de les mesures d’estalvi.

D’altra banda, de forma progressiva, se substituiran les aixetes rentamans que no tinguin polsador temporitzat, s’instal·laran airejadors a les dutxes i aixetes que no en disposin i es reforçarà la informació per a tots els usuaris.

Neteja urbana i altes serveis municipals

Al igual que el reg, la neteja urbana es manté amb ús exclusiu d’aigua freàtica no potable per netejar carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars. El servei de neteja ha organitzat una xarxa de 28 camions que alimenten d’aigua freàtica els vehicles més petits de neteja amb més capacitat de mobilitat sobre el terreny.

També es mantenen sense aigua les fonts ornamentals, els llacs artificials i altres elements d’ús estètic, excepte els refugis de fauna en perill d’extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es reompliran amb aigua freàtica.