L’Ajuntament de Barcelona ha desplegat per primera vegada una xarxa de 22 camions cisterna per aprovisionar d’aigua freàtica uns 300 vehicles que duen a terme reg de supervivència, neteja en carrers estrets o serveis específics com els voltants dels contenidors, taques o pintades.

A causa de la situació d’excepcionalitat per la sequera, a Barcelona el 100 % dels serveis municipals de neteja utilitzen aigua freàtica i també s’ha intensificat l’ús d’aigua de l’aqüífer per al reg.

22 “camions nodrissa” en tres torns de feina

Del total de 22 camions cisterna, n’hi ha 14 al torn de matí, cinc al torn de tarda i tres a la nit, que es mouen per un total de 26 ubicacions que s’han senyalitzat per permetre l’estacionament i la càrrega dels vehicles. Aquest sistema permet carregar amb aigua freàtica un total de 239 vehicles de neteja i 57 de parcs i jardins.

Segons han explicat fonts municipals, aquesta xarxa de “camions nodrissa” complementa la que ja cobreixen els 25 hidrants que de forma habitual subministren aigua del subsol a la ciutat, ja que donen servei a altres vehicles més petits que no tenen tanta capacitat de desplaçar-se fins a un hidrant.

Barcelona disposa de 78 quilòmetres de xarxa d’aigua freàtica i 25 hidrants en servei que permeten subministrar 5.000 m3 d’aigua al dia (1,8 hm3/any). L’aigua freàtica o del subsol és un recurs hídric alternatiu de proximitat, abundant i de qualitat que cobreix una part de la demanda hídrica dels serveis municipals.