boscos catalans menys co2

Segons un estudi realitzat pel CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), els boscos catalans capturen un 17 % menys de CO2 de mitjana que fa 25 anys. Amb aquest informe Forestime, també s’ha pogut observar com l’aigua blava, la pluja que no aprofiten les plantes i que arriba als rius i aqüífers, s’ha reduït un 29 %, així com l’oferta de fusta i la producció de bolets.

Per fer l’estudi, el CREAF, conjuntament amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), van dividir les zones boscoses en tres regions: boscos d’interior, boscos mediterranis costaners i boscos de muntanya. En total, s’han utilitzat les dades dels mostrejos a 3.418 parcel·les en cadascun dels Inventaris Forestals des de l’any 1990 fins al 2014, que suposen 25 anys d’història dels boscos catalans.

A part de la dada més rellevant de la pèrdua de captació de CO2 d’un 17 % durant aquests 25 anys, l’estudi també ha constatat que la situació no és uniforme a tot el territori. En el cas dels boscos d’interior i mediterranis costaners, la reducció és del 20 i 16 %, respectivament, mentre que els boscos de muntanya del Pirineu no hi ha hagut canvis perceptibles. 

Aquesta reducció en la captació de CO2 es deu a la major densitat dels boscos, és a dir, que els arbres estan massa junts. Aquest fet, correspon al fet que moltes prats i zones de cultiu s’han abandonat i, amb els anys, han acabat esdevenint boscos.

Menys aigua blava, fusta i bolets

Un altre punt destacat de l’estudi ha sigut l’observació de pèrdua de disponibilitat d’aigua blava un 29 % de mitjana, essent encara més elevada aquesta pèrdua en els boscos d’interior i els mediterranis en un 38 i un 33 % respectivament. Aquesta reducció s’ha vist augmentada per un increment del 73 % de la biomassa en aquests 25 anys acompanyat de la poca gestió forestal.

En menor mesura, també ha baixat la fusta del bosc que es pot extreure de forma sostenible, on ha baixat en aquests període un 7 % de mitjana. En el cas dels boscos d’interiors, la reducció és del 14,5 %, la dels mediterranis costaners d’un 8,2 %, per bé que als boscos muntanyosos només s’ha reduït un 1 %.

Per altra banda, els bolets són l’únic que ha mostrat més estabilitat durant els 25 anys. Només s’ha observat una disminució d’1 % a tot Catalunya. Si ens fixem ens les diferents regions, els boscos d’interior presenten una pèrdua propera al 17 %, mentre que els de muntanya i mediterranis han incremental la producció en un 2,5 % i un 3,8 %, respectivament.

Finalment, la dada positiva és que l’augment de la superfície forestal ha fet augmentar en un 1,6 % de mitjana la quantitat de sòl que no s’erosiona gràcies a la coberta vegetal. On més s’ha notat és als boscos d’interior i de la part occidental del Pirineu amb un augment del 20 i el 18 %, respectivament. Per contra, a les comarques gironines i del nord de Barcelona s’ha reduït aquesta capacitat en un 11 %.