(ACN) L’Eixample va ser l’únic districte de Barcelona amb nivells de contaminació de l’aire per sobre del límit legal l’any passat, segons un informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). En concret, es va superar el màxim marcat per la UE en diòxid de nitrogen (NO2), situat en 40 µg/m³ —el districte va registrar 41 µg/m³, un valor que se situa 10 punts per sobre de la mitjana de la ciutat.

Les estacions de vigilància de la ciutat mostren valors més baixos que el 2019, abans de la pandèmia, tant en NO2, com en les partícules PM10 i PM2,5, però totes repunten en les mateixes variables en comparació amb el 2021. Per barris, els que encapçalen el rànquing són: la Dreta de l’Eixample (46 µg/m³) i l’Antiga Esquerra de l’Eixample (43 µg/m³) —aproximadament entre els carrers del Comte d’Urgell i Nàpols— i Sant Antoni (42 µg/m³)

Una dècada amb tendència decreixent

Les mitjanes anuals de diòxid de nitrogen al conjunt d’estacions de trànsit de la ciutat estan per sota dels 40 µg/m³ per tercer any consecutiu i, malgrat el repunt postpandèmic, la tendència és decreixent en l’última dècada. Des del màxim de la sèrie històrica el 2005, amb més de 70 µg/m³, els nivells d’aquest contaminant han baixat fins a situar-se al voltant de 50 µg/m³ a partir del 2014 i per sota del llindar de la UE a partir del 2020.

El 12 % dels carrers de Barcelona per sobre del límit legal

Malgrat que les mitjanes anuals se situen per sota dels estàndards europeus, totes les estacions estan significativament per sobre dels valors guia de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) tant en NO2, com en PM10 i PM2,5. Per carrers, l’estudi calcula que a tota Barcelona, un 12 % dels trams superen el límit legal de diòxid de nitrogen —el doble que el 2021—, mentre que un 1 % supera el màxim en PM10 i cap tram sobrepassa els estàndards de PM2,5. Pel que fa al nivell d’exposició de la ciutadania a la contaminació, el centre de la capital també és el que registra valors més alts.

El 55 % d’escoles de l’Eixample, per sobre del límit legal

L’informe de l’ASPB també analitza les escoles i la conclusió és que un 9 % dels centres educatius barcelonins estan exposats a nivells de contaminació per sobre del llindar que marca Brussel·les la xifra s’eleva al 55 % d’escoles al districte de l’Eixample.

1.500 morts anuals atribuïbles a l’exposició a la contaminació a llarg termini

L’exposició a llarg termini als nivells de contaminació del 2022 s’estima que provocaria 1.500 morts, 900 casos d’asma infantil i 130 casos de càncer de pulmó cada any a la ciutat. El cost social d’aquesta mortalitat anual s’estima en 1.041 milions d’euros (l’1,2 % del PIB de la ciutat i 635 euros per càpita). El cost sanitari d’aquests casos de malaltia anuals s’estima en 5,6 milions d’euros. Aquesta mortalitat atribuïble és un 25 % superior a l’estimada pels nivells de contaminació dels anys 2020-2021 i un 21 % inferior a l’estimada pels nivells de contaminació dels anys 2018-2019.