La ciutat està feta per a tothom? Des del Col·lectiu Punt 6 ens ensenyen a detectar una Barcelona més femenina. El col·lectiu Punt 6 és una cooperativa d’arquitectes, sociòlogues i urbanistes de procedències diverses amb més de 10 anys d’experiència. Des de l’aprovació de la llei de barris, el seu objectiu és aconseguir que les ciutats siguin més inclusives i que les mateixes persones que les habiten es converteixin en les especialistes dels espais que les rodegen.