El barri de la Font de la Guatlla només té un equipament municipal. És un centre cívic pel qual passen una mitjana de 700 persones al dia i s’ha quedat petit per fer totes les activitats que tenen programades. Per solucionar aquesta manca d’espais públics, el districte ha posat en marxa el pla d’equipaments de Sants, Sants-Badal, Hostafrancs, la Bordeta i la Font de la Guatlla. Encara es troba en la fase de diagnosi i identificació de les necessitats que té cada barri. Els resultats es coneixeran al maig, quan se’n farà una exposició pública. A partir de llavors, el consistori es donarà un termini de 10 anys per executar-los.

L’Associació de Veïns de la Font de la Guatlla espera que el fet de ser un projecte conjunt amb altres barris del districte no els perjudiqui. “S’han fet coses similars i sempre ens ha quedat la part més petita. Esperem que aquesta vegada siguin una mica més generosos encara que siguem el barri més petit. Volem tenir la possibilitat, si no de tenir els mateixos equipaments que altres zones del districte, de tenir-ne més que ara”, afirma Lluís Maté, president de l’Associació de Veïns de la Font de la Guatlla. Les prioritats són poder disposar d’una biblioteca, una ludoteca o un casal de gent gran.

El conseller tècnic del districte, Xavi Farré, assegura que el pla d’equipaments ha de permetre fer un treball al conjunt del territori, però garanteix que el barri de la Font de la Guatlla tindrà una atenció especial.