Cada any el Campus Vall d’Hebron i els seus instituts de recerca, on treballen 9.000 professionals, porten a terme centenars d’assajos clínics en totes les especialitats mèdiques i clíniques. Actualment tenen més de 1.500 assajos oberts que podrien permetre la creació de nous tractaments per a diferents malalties.

Un campus de recerca líder a Catalunya

Des de l’any 2010, el Campus Vall d’Hebron ha participat en la creació d’un 20 % dels nous fàrmacs escala mundial. És un campus de recerca líder a Catalunya i que, sobretot, pot tirar endavant la seva feina gràcies a les aportacions d’empreses privades i d’una petita part de diners públics

Hem aconseguit que Barcelona sigui considerada des de fora com un hub de recerca biomèdica
Xavier Cañas, director promoció recerca clínica Campus Vall d’Hebron

Xavier Cañas, director promoció recerca clínica Campus Vall d’Hebron explica que els assajos clínics són la millor eina per poder posar a l’abast dels pacients una medicina del futur i una medicina personalitzada. “Hem aconseguit que Barcelona sigui considerada des de fora com un hub de recerca biomèdica” afirma Cañas. 

Gràcies a les novetats farmacològiques sorgides al campus , l’any passat la sanitat pública es va estalviar uns 30 milions d’euros per la creació de nous fàrmacs que han ajudat a millorar sense tants costos els tractaments d’alguns pacients. 

Els voluntaris: part fonamental dels assajos

L’any passat al Campus Vall d’Hebron hi van participar 2.000 voluntaris. Són persones que sense cobrar res s’ofereixen a participar en un assaig ja sigui perquè estan malaltes i busquen nous medicaments o perquè, tot i ser persones sanes, ho fan de manera totalment altruista.

La Magda Murillo és la mare de l’Íker un nen que participa en un assaig clínic. Explica que té una malaltia degenerativa que es diu distròfia muscular de Duchenne i que no és curable. Al Campus Vall d’Hebron estan fent un assaig clínic per trobar un medicament per a la seva malaltia: “La veritat és que ha sortit bé. L’Íker està millor, ara camina més bé sense cap recolzament”.

L’Íker Murillo, menor participant assaig clínic explica: “Ara puc caminar més distàncies, pujar escales, que ara les pujo molt bé i sense agafar-me de la barana. L’única cosa és que el gust del xarop que em prenc no és gaire bo. Però en el fons el gust m’és igual, que em funcioni és el més important”


Tots els assajos són llargs i tenen diferents fases. El que es vol saber és si el fàrmac que s’està provant fa el que hauria de fer, també si té efectes secundaris i que, si n’hi ha, siguin acceptables. En el camp de l’oncologia també s’està avançant molt.

Al Juan Acevedo li van diagnosticar un càncer i després de fer quimioteràpia els metges van veure que el tumor no havia desaparegut. Per això li van proposar participar en un assaig clínic amb un nou tractament oncològic que li ha funcionat. “ Vaig venir a Barcelona  i vaig començar amb l’assaig l’octubre del 2018 . I el nou fàrmac ha funcionat a la primera i content d’haver participat ja que aquest tractament pot ajudar altres persones. Estic lliure de càncer”.


Per l’Elena Garralda, directora d’assajos clínics en fase inicial a la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia comenta que s’està vivint un moment revolucionari en l’oncologia, i que ja que s’han obert noves formes de tractament molt importants. “Des de fa uns anys es va descobrint en el camp de la immunoteràpia sistemes que activen el teu propi sistema immunitari per atacar el tumor. I després, quimioteràpies més modernes que no distribueixen la quimio a tot el cos, sinó que van focalitzades allà on volem”.