nena sola a la nit abusos

Aquest 2021 la Unitat d’Atenció a les Volències vers la vers la Infància i l’Adolescència de Vall d’Hebron va atendre 304 casos de violència a menors. La majoria, un 81 % eren infants i adolescents que havien patit algun tipus d’agressió sexual, però també es van abordar pacients que havien patit violències físiques, emocionals/psicològiques o vinculades amb la violència masclista.

Víctimes, nenes; agressors, homes

En aquests mesos de feina d’aquesta unitat referent, es van detectar que el 70 % de les víctimes ateses eren nenes i el 91 % dels agressors, homes. I, del total d’agressions tractades, el gruix, un 65 %, van ser dins la família. En el cas de les agressions sexuals, això encara va ser més alt i el 80 % es van donar en l’àmbit familiar. De fet, el perfil de la pacient és una nena de 9-10 anys que revela una situació de violència sexual o “una adolescent que recorda fets passats i identifica el que ha viscut”, explica la doctora Anna Fàbregas, adjunta del Servei de Pediatria i coordinadora de la unitat.

Un terç dels pacients, amb seqüeles

Aquesta unitat ha detectat que un 30 % dels pacients pateix seqüeles a mitjà i llarg termini amb estrès posttraumàtic. Tenen records intrusius, un estat emocional negatiu persistent i dificultats per dormir o malsons. Per això és cabal la feina d’acompanyament que fan les professionals de la unitat, oferint també tractaments basats en la teràpia cognitivoconductual centrada a superar el trauma.

Tot i que el primer impacte de les violències es nota sobretot en la salut mental, també hi ha diversos estudis que han detectat afectacions en el sistema immunològic, cardiovascular i metabòlic, amb més risc de tenir obesitat i diabetis.

Acompanyament i atenció multidisciplinar

Aquesta unitat pionera i referent dins l’àmbit públic en el tractament de les violències està formada per set professionals diversos: pediatres, psicòlogues, ginecòlogues i treballadores socials que aborden cada cas des d’una perspectiva multidisciplinar. Des que aquest equip va començar a treballar, el novembre del 2020, han tractat 343 casos.