La nostra companya Geor Giner entrevista un noi que va conèixer a la universitat, el Xavi Tudor, i junts reflexionen sobre quins canvis s’haurien de fer a l’àmbit educatiu per millorar el tracte amb les persones amb problemes de salut mental.