La Geor Giner va a la Torre Jussana per una trobada d’entitats de molts indrets de Catalunya que treballen des del camp educatiu per trencar els prejudicis referents a la salut mental.