El Museu Marítim de Barcelona busca mecenes per comprar les fotografies històriques del port de Barcelona que es van trobar a prop d’un contenidor d’escombraries a Palma de Mallorca. El propietari dels originals, Toni Amengual, les ofereix per 15.000 euros al museu. Són entre 3.500 i 4.000 fotografies de 6×6, que mostren imatges principalment del port de Barcelona, però també d’altres indrets de la ciutat i i altres llocs de Catalunya. Són escenes de la vida quotidiana i, segons el museu, tenen una gran qualitat.

Col·lecció: T. Amengual
Col·lecció: T. Amengual

El Museu Marítim explica que les imatges són molt importants perquè són d’un període —dels anys 40 als 70 del segle passat— del qual en conserven poc material documental. Durant la postguerra, es comprava poc material fotogràfic. Segons la responsable de conservació fotogràfica del museu, l’autor de les instantànies seria un aficionat amb molt domini de la tècnica i una gran sensibilitat artística. 

Segon intent de vendre els originals

El propietari dels originals els va trobar el 2006 a Palma de Mallorca. Va digitalitzar les imatges i les va oferir al Museu Marítim l’any 2018. En aquell moment, ja va demanar 15.000 euros, però no va arribar a cap acord amb l’equipament. Ara, s’ha tornat a posar en contacte amb el Marítim, que demana ajuda per poder comprar les imatges. Segons el museu, hi ha bona predisposició per arribar a un acord perquè el propietari de les imatges vol que se les quedi una institució pública i no un col·leccionista privat.

Col·lecció T. Amengual
Col·lecció T. Amengual