La seu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, ubicada al carrer de Girona, acull una selecció de peces antigues. Es tracta de pots d’èpoques diferents i una col·lecció bibliogràfica és el més destacats del fons patrimonial.

Un deute pagat amb pots

La part ceràmica és la més important i ve de tres fonts, segons explica el doctor Jaume Casas, president de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i conservador del patrimoni col·legial farmacèutic. Casas assenyala que una d’aquestes peces data de l’any 1927, quan la Farmàcia Balvey de Cardedeu, que devia 6.000 pessetes d’aquella època al col·legi, ho va abonar amb pots. Aquests pots, afegeix, són els que formen la part més important i la bàsica de la col·lecció.

Ventall de material històric

La resta dels objectes d’aquest petit museu són donacions dels presidents del col·legi de principis del segle XX i altres de particulars. També destaquen els flascons, per ser una de les col·leccions més extenses de l’estat i els llibres, la major part dels quals són de flors i plantes del segle XVIII.

L’Exposició Internacional del 1929

Totes les col·leccions es van unificar el 1929 per exposar-les al Poble Espanyol, amb motiu de la Fira Internacional de Barcelona de l’any 29, a petició de l’Ajuntament de Barcelona.  Les prop de 400 peces del conjunt, 100 de les quals tenen un valor museogràfic considerable, van tornar al Col·legi quan es va inaugurar a la seu actual del carrer de Girona, l’any 2002.