L’Antonio Baños entrevista la monja Pepita Vera, amb qui repassa la història del barri dels Penitents des de l’arribada de l’ermità Pare Palau fins a la de Jacint Verdaguer i Benito Pérez Galdós.

De les coves als edificis

Com va convertir-se aquell assentament d’ermites en un barri més de Barcelona? Pepita Vera ho explica a Antonio Baños.