Helena Larreula, vídua de Vicenç Palomares, ha fet la donació de la col·lecció “Palomares-Larreula”, de material de l’Editorial Bruguera, al districte de Gràcia, tal com desitjava el seu marit, Vicenç Palomares.

Vicenç Palomares va treballar a la Bruguera

Palomares era periodista i va treballar a la Bruguera des del 1965 i fins que va tancar l’editorial, l’any 1986. Va estar tant en la secció de revistes com la de llibres i va ser el primer director de ‘Mortadel·lo i Filemó’.

Quan Bruguera va tancar va guardar una gran diversitat de documents que mentre ell vivia ja van ser consultats per interessats en la matèria, per a algunes tesis i estudis, i ara seran conservats per l’Arxiu Municipal de Gràcia, que en gestionarà l’accés públic un cop hagin estat catalogats. Aquesta donació té un gran interès per a l’arxiu, ja que permetrà ampliar la investigació sobre l’Editorial Bruguera, sobre la qual no disposaven de gaire documentació i que va ser molt important per al barri del Coll.

La documentació s’està inventariant

Entre la documentació, que encara està sent inventariada per l’Arxiu Municipal de Gràcia, hi ha des d’imatges d’alguns llibres que va publicar Bruguera fins a revistes, entre les quals hi ha una revista que editava de manera interna la mateixa editorial per als seus treballadors. També hi ha esborranys d’algunes de les obres, correspondència amb algun dels escriptors i transcripcions d’entrevistes fetes per publicar.

La família Palomares-Larreula també ha donat 1.497 llibres publicats per l’Editorial Bruguera a la Biblioteca Jaume Fuster, on es troba també l’Arxiu Municipal de Gràcia i que ja disposa d’un fons bibliogràfic de l’editorial.