Si entreu al web trobareu l’explicació de quina fan cada dia, els horaris i el lloc de trobada per poder fer-les. També les van anunciant per megafonia del recinte.