Junt amb David Pastor i Benet Palet, Raynald Colom és un dels grans trompetistes, ja no només del nostre país, sinó a escala internacional. Reivindica que el carrer és la millor escola, i ha recorregut molts carrers arreu de món perseguint totes les accepcions de la música moderna.