Gairebé la meitat de turistes de Barcelona ja ha estat anteriorment a la capital catalana i, a mesura que repeteixen, gasten més diners en gastronomia i menys en oci i entreteniment. Són algunes de les conclusions de l’informe que ha publicat l’Observatori del Turisme de Barcelona (OTB), que analitza els visitants que repeteixen la destinació Barcelona.

Segons l’informe, un 46,8 % dels turistes ja han estat a Barcelona anteriorment, una tercera part dels quals venen per raons professionals, com ara assistir a fires i congressos. Pel que fa a l’anomenada Destinació Barcelona, que engloba la ciutat i la regió, la xifra de repetidors s’eleva als 47,4 %, dels quals un 29,4 % venen per feina. El 2018 manté registres pràcticament iguals al 2017 però cau en sis punts percentuals en comparació amb el 2016 (52,8 %).

L’última dada, però, queda molt lluny si es compara amb el registre més alt fins ara. El del 2006 quan un 61,6 % dels turistes repetien. L’estadística d’enguany sí que queda per sobre del registre del 2012, el més baix fins ara. Aleshores només un 40,6 % dels turistes va repetir.

El regidor de Turisme, Xavier Marcé, ha explicat que els turistes que venen per primera vegada se senten més atrets per icones barcelonines, com poden ser la Sagrada Família o La Pedrera, mentre que en segones visites “diversifiquen els interessos” i aprofiten per descobrir més la gastronomia o els barris.

La despesa en gastronomia augmenta quan tornen a Barcelona

L’informe de l’OTB també conclou que la despesa mitjana per dia i persona augmenta cada vegada que el turista torna. En una primera visita es calcula que es gasten de mitjana 77,89 euros per persona i dia, mentre que en una cinquena visita, la despesa escala fins als 89,29 euros.

Una de les tendències que també mostra l’informe és que bona part de la despesa mitjana és en gastronomia, que creix a mesura que els visitants tornen a Barcelona, mentre que els diners que es destinen a l’entreteniment disminueixen. En xifres concretes, l’Observatori ha registrat una mitjana de 33,35 euros per persona en àpats durant la primera visita, que es dispara als 43,09 euros la cinquena vegada que el turista ve a Barcelona. Pel que fa a l’entreteniment, en canvi, baixa dels 16 euros de mitjana per persona i dia als 8,96 en la cinquena visita.

El turista espanyol, el que més repeteix

Els turistes que més han repetit la seva visita a la ciutat són espanyols. Un de cada tres visitants de la resta de l’estat ha tornat a la nostra ciutat en més d’una ocasió. Els britànics (13 %) i francesos (12 %) són els estrangers que més repeteixen a la nostra ciutat seguits dels alemanys (10 %). Destaca, tot i la llarga distància que ens separa, els Estats Units. Un 4,9 % de nord-americans repeteixen la seva visita a Barcelona.