El preu de l’aigua a Barcelona i la resta de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’encarirà de mitjana uns 2,5 euros al mes per unitat familiar o abonat. A la pràctica, això suposarà un increment d’uns cinc euros a la factura del consumidor ja que el rebut és bimensual. Dimarts vinent, 28 de novembre, l’AMB aprovarà de forma inicial aquest increment de la tarifa, que entrarà en vigor a partir del març del 2024.

La previsió és que la primera factura bimensual en què es cobri la tarifa actualitzada sigui la del març del 2024, tot i que dependrà de les al·legacions presentades.

L’AMB remarca que els dos euros i mig són una mitjana aproximada, que s’ha calculat en una llar que gasti uns 6.000 metres cúbics d’aigua mensuals. En aquest cas, l’abonat rep una factura bimensual de 48,46 euros, que passarà a ser de 53,46 euros.

L’AMB repercuteix la pujada de l’ATL

L’AMB justifica aquesta “actualització” dels preus per diversos motius. El primer és que la compra d’aigua és més cara després que Aigües Ter-Llobregat (ATL), l’empresa pública responsable de la producció i venda d’aigua, decidís aplicar als ajuntaments un increment de la tarifa del 30 %. I ara els municipis traslladen aquest encariment al rebut dels consumidors.

En el cas de l’ATL, l’argument principal que defensa l’augment dels costos és la sequera. D’una banda, perquè l’aigua té pitjor qualitat en origen, però també perquè bona part de l’aigua que es consumeix a l’àrea metropolitana prové de la producció d’aigua de la dessaladora. Això ha encarit sensiblement el cost energètic de l’aigua que es consumeix.

La distribució també té més costos

La compra d’aigua a l’ATL representa només una part de la factura que paguen els consumidors. Una altra despesa és la distribució que fa Aigües de Barcelona, que també s’ha vist afectada per la inflació i l’augment del cost de l’energia, però, sobretot, per la sequera, que ha requerit més inversions.

La revisió de la tarifa també té en compte la millora dels sistemes informàtics per fer front a amenaces com la ciberseguretat.

Pujada de l’11,5 % a Barcelona

En el cas de Barcelona la pujada del preu és de l’11,5 %, mentre que a la resta de municipis és més alta. Per exemple, a Castelldefels i Sant Climent és del 14 %, i a L’Hospitalet, del 15 %.

Per calcular el preu rebut cal tenir en compte, que a banda del preu del subministrament, el consumidor també paga per altres conceptes com el cànon de l’aigua, l’IVA, la taxa metropolitana de tractament de residus, i altres taxes que depenen de cada municipi (Barcelona és la població amb les taxes més cares).

L’AMB ha detallat que no incrementarà cap dels altres conceptes de la factura de l’aigua.

La tarifa puja després d’anys de contenció

L’AMB també detalla que s’ha mantingut la tarifa congelada o amb encariments molt lleus des del 2015, és a dir, des de fa vuit anys, i que s’han optimitzat els processos de potabilització i distribució de l’aigua. Això, assegura, ha permès una reducció acumulada del 5,6 % en el rebut de l’aigua, si es mira en proporció a l’augment de l’IPC. Però ara l’empresa defensa que la tarifa de l’aigua s’ha d’equilibrar als costos.

De fet, s’han fet diverses obres per disposar de més aigua potable o s’ha posat a prova la xarxa per a possibles restriccions.

Bonificació per a famílies vulnerables

L’AMB afirma que aplicarà mesures per reduir l’impacte d’aquest augment, sobretot per a les famílies vulnerables. En concret, es bonificarà el 100 % de la quota fixa del tram 1 (fins a 6 m³ al mes) i del tram 2 (fins a 9 m³ al mes) a les famílies en situació de vulnerabilitat.

Es tracta, per exemple, de famílies amb tots els seus membres a l’atur, persones que reben una pensió mínima, famílies que tinguin un informe dels serveis socials que acrediti que estan en una situació en risc d’exclusió residencial o persones que cobrin la Renda garantida de ciutadania.

A banda, unes 60.000 unitats familiars es beneficien de la tarifa social d’Aigües de Barcelona i l’objectiu és ampliar-la fins a 100.000 llars.