La clau de l'eficiència d'un gran port de mercaderies és el temps d'espera a l'aduana. De mitjana, a Barcelona els controls són d'entre un i tres dies. Aquesta podria ser la raó perquè alguns operadors trien altres ports europeus, tot i que això els suposi fer una ruta més llarga. Un fet que ha apuntat avui el president del Port de Barcelona en una entrevista a BTV. Això sí, Sixte Cambra no n'ha volgut responsabilitzar-ne directament el Govern espanyol. SIXTE CAMBRA, president del Port de Barcelona "No tinc constància per poder parlar de mans negres, del que sí que tinc constància és que el que ens plantegen els nostres contactes carregadors o operadors logístics que en un moment determinat i amb determinats productes, tot i que té més cost perquè és més llarga la cadena logística, entren per Rotterdam, per Marsella o que a vegades entrin per València, també..." Des del sector no els preocupa tant la diferència entre Barcelona i la resta d'Espanya com amb altres grans ports europeus. EDUARD DAUNIS, conseller delegat de Daunis, Masó y Font "Espanya és un país que alhora de fer les importacions l'aduana és més dura. // Sí que és veritat que hi ha importadors que estan entrant mercaderies per Rotterdam perquè per a ells és molt més senzill." La lentitud en els tràmits ja va ser present en el darrer ple municipal, en el qual tots els grups menys el PP van aprovar una moció del Grup Municipal d'Unitat per Barcelona que denunciava que l'Estat espanyol sí que actua amb més zel a les aduanes catalanes, cosa que fa perdre volum de negoci al Port.

El president del Port de Barcelona ha dit a BTV que alguns operadors logístics trien els ports de València, Rotterdam i Marsella per moure les mercaderies, tot i que tingui un cost més elevat perquè hagin de fer un recorregut més llarg. Cambra s’ha referit a aquesta qüestió després de les reiterades denúncies d’Unitat per Barcelona, que titlla d'”escàndol” els tràmits a Barcelona perquè “tripliquen” el temps d’espera de la resta de ports espanyols. Cambra ha afirmat que “no hi ha una mà negra” al darrere del tràmit duaner del port barceloní, però sí que és millorable.

Sixte Cambra s’ha referit amb prudència a la polèmica de les duanes portuàries de Barcelona a l’entrevista de ‘BTV noticies matí’. Assegura “no tenir constància” que a Barcelona les mercaderies que entren i surten del port s’hi estiguin més dies que a la resta dels ports espanyols perquè els tràmits burocràtics són més lents. En canvi, sí que ha reconegut que hi ha alguns operadors logístics que prefereixen treballar amb altres ports espanyols, com el de València.

La setmana passada el president d’Unitat per Barcelona va dur al plenari una proposta per reclamar a l’Estat mesures perquè les duanes del port treballin amb els terminis de la mitjana espanyola. Tots els grup municipals hi van votar a favor, menys el PP, que es va abstenir.

Sixte Cambra ha dit durant l’entrevista que el Port de Barcelona té marge per créixer al mar. “Tenim en reserva 300 hectàrees”.