L’Ajuntament ha donat a conèixer avui l’informe de ‘Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona’ l’any 2014, que es debatrà dimarts vinent a la Comissió d’Economia i Hisenda. L’evolució d’aquest índex confirma la tendència dels darrers anys a eixamplar l’esquerda entre els barris més rics i els més pobres. Pedralbes no només continua sent el que té més renda familiar disponible (251,7 %, situant com a 100 la mitjana de tot Barcelona) sinó que a més aquest lideratge s’eleva vuit punts respecte a l’any anterior (243,9 %). En l’altre extrem, la renda disponible a les llars de la Trinitat Nova és del 34,7 % de la mitjana de tot Barcelona, quan el 2013 era del 38,5 % (quatre punts més que ara).

Dels 73 barris de la ciutat, 53 estan per sota de la mitjana i només 20 per sobre. Vuit dels 10 barris amb menys renda de la ciutat formen part del districte de Nou Barris, mentre que Sarrià – Sant Gervasi continua aplegant els barris més rics, seguit dels districtes de les Corts, l’Eixample i Gràcia, un rànquing que en aquestes posicions es manté en el mateix ordre que set anys enrere.

L’informe també revela que les rendes mitjanes continuen sent majoritàries a Barcelona, però no tant com abans de la crisi. Les rendes baixes continuen per sobre del 35 % dels barcelonins i les molt baixes representen un 15,5 %.

Les dades indiquen que la renda familiar va augmentar el 2014 un 1,1 %, que la situa en 19.335 euros, sobretot per la millora de l’ocupació, l’activitat empresarial i de la situació econòmica en general. L’índex de renda familiar disponible (RFD) per càpita és un indicador teòric que es construeix a partir de moltes variables, entre les quals hi ha l’atur, el nivell d’estudis, la potència dels vehicles i els preus del mercat immobiliari. La millora d’aquest any és prou significativa, tenint en compte que el 2013 la renda familiar disponible va ser de 18.900 euros i l’any anterior, de 18.700.

Totes aquestes dades corresponen al 2014, és a dir, que són encara anteriors al canvi de govern municipal, que s’ha fixat com a un dels grans reptes la reducció de les desigualtats entre els barcelonins. Segons ha explicat el primer tinent d’alcalde, Gerado Pisarello, la intenció és aconseguir-ho mitjançant la modificació dels pressupostos, amb un pla de xoc que serà un dels objectius prioritaris del nou Programa d’Actuació Municipal.

* en verd els barris que pugen més de tres punts, en vermell els que els baixen.