Durant el primer semestre del 2018, el preu mitjà del lloguer a Barcelona es va situar en 13,19 €/m². Segons la Cambra de la Propietat Urbana, aquesta xifra és símptoma d’una “normalització del mercat” ja que els preus tornen als nivells anteriors a la crisi.

Si prenem de referència la tarifa de lloguer mitjà per a un pis de 72 m², veurem que ha incrementat lleugerament. En el primer semestre de l’any es llogaven per 907,35 euros mensuals de mitjana, mentre que en l’últim semestre del 2017 costaven 896,49 euros mensuals de mitjana.

Ara bé, si posem la lupa sobre els districtes de la ciutat, veurem que tots queden per sota del preu mitjà excepte tres: l’Eixample, Sarrià – Sant Gervasi i les Corts. De fet, la renda mitjana d’un pis de 72 m² a Sarrià – Sant Gervasi (1.232,92 euros) duplica la renda d’un pis de la mateixa superfície a Nou Barris (662,11 euros).

En aquest mapa, pots veure el preu mitjà d’un pis de 72 m² al teu districte.

Més metres quadrats

En el primer semestre del 2018 també s’ha detectat un increment de la superfície mitjana dels pisos que s’han llogat, que ha passat dels 70,5 m² als 72.

 

El parc de lloguer creix però menys que el 2017

Entre el gener i el juny del 2018 es van signar 26.653 contractes de lloguer nous a Barcelona. Si tenim en compte que es van acabar 25.110 contractes, podem concloure que el parc d’habitatges de lloguer de la ciutat va augmentar en 1.543 pisos. Aquest increment, però, es queda per sota dels del primer semestre del 2017 (3.468) i del segon semestre (3.427).