Les noves tarifes de la llum només són aplicables per als qui tinguin els comptadors anomenats intel·ligents i estiguin donats d’alta en la tarifa preu voluntari del petit consumidor de menys de 10 kW. La novetat que suposa el nou sistema tarifari és que canvia cada hora, segons l’evolució del mercat. Per poder treure el màxim rendiment al consum de llum, els usuaris podran conèixer el preu de les hores de cada dia el vespre del dia anterior a través del web de Red Eléctrica Española.