A peu de carrer, l'Oficina de Promoció Econòmica de l'Eixample, ja és una realitat. Està concebuda com una antena de Barcelona Activa al districte i com una eina que ha de servir per acompanyar projectes d'inversió a la zona i per generar llocs de treball. GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample "Estratègies que puguem desenvolupar en el territori per fomentar una millora de l'ocupació, és a dir, tant l'acompanyament en els processos d'autoocupació, com iniciar projectes de negoci en el territori, vinculat a l'economia social." Abans de crear l'oficina, des del districte van acompanyar el procés de la ubicació de l'oficina d'Appel a la plaça de Catalunya. Allà van comprendre que tenien un paper a fer en l'àmbit econòmic. GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample "Ara estem treballant, acompanyat una empresa dedicada al comerç, en l'àmbit dels supermercats a desenvolupar un projecte entorn de la Sagrada Família, d'una superfície comercial, i fer-ho vinculat a la remodelació i creació d'un nou interior d'illa." Des del districte, les actuacions en l'àmbit econòmic es consideren estratègiques i volen incidir en l'economia social. GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample "Des del punt de vista social, estem treballant conjuntament amb una ONG del barri de Sant Antoni, de buscar fórmules per estimular la creació d'autoocupació mitjançant les vies de cooperativa o societats anònimes laborals." Un altre objectiu d'àmbit social és el d'incidir en l'autoocupació en les activitats creatives. Per això, han posat en marxa un projecte que desenvolupen a la Dreta de l'Eixample, i que comparteixen amb MOB Barcelona, un espai de "coworking" o cotreball.

L’oficina té tres funcions bàsiques: ser l’antena de Barcelona Activa al districte, acompanyar els processos d’inversió en el territori i estimular la creació de llocs de treball. Des del districte no han esperat que les empreses i entitats s’hi adrecin sinó que han tingut una actitud proactiva, que ja ha donat alguns fruits amb projectes en marxa a Sant Antoni i a la Dreta de l’Eixample.