Segons dades del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, si el 5 de febrer la Generalitat no abona els venciments del mes de desembre, tornaran a acumular dos mesos d’impagaments. Les més de 3.000 farmàcies catalanes encara esperen el cobrament de la factura dels medicaments del mes de novembre, una xifra que puja a 108 milions d’euros. Segons el conveni, aquest pagament s’hauria d’haver fet efectiu el 5 de gener.

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha comunicat als farmacèutics el seu compromís d’abonar una factura cada mes durant el 2014. Segons el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, aquesta haurà de ser la més antiga que se’ls degui. Els farmacèutics han lamentat que amb aquests retards en els pagaments, el nou calendari d’abonaments per a 2014 es fa amb 55 dies de retard.