Pel que fa a la província de Barcelona, del total d’execucions hipotecàries (12.486), la majoria són d’habitatge urbà (8.917), altres casos (3.224), solars urbans (285) i finques rústiques (60). La resta de províncies catalanes queden a molta distància (3.523 a Tarragona, 3.015 a Girona i 1.642 a Lleida).

Un 12,5 % menys a tot l’estat

El nombre total d’inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades el segon trimestre de 2015 és de 28.925, fet que suposa un 6,5 % menys que el trimestre anterior i un 12,5 % menys que el mateix trimestre de 2014. La majoria d’execucions hipotecàries (78 %) són habitatges habituals en propietat.

Pel que fa a l’any de constitució de les hipoteques, la majoria es van acordar entre 2005 i 2008, i destaca el 2007 amb un 21,9 % del total.

L’objectiu de l’Estadística sobre execucions hipotecàries és oferir trimestralment el nombre de certificacions d’execucions hipotecàries que s’inicien i inscriuen als registres de la propietat durant el trimestre de referència. L’INE aclareix que no totes les execucions d’hipoteques que es comencen acaben amb el llançament dels propietaris i que un sol procediment judicial pot acabar amb diverses certificacions per execució d’hipoteca.