La Diputació de Barcelona ha analitzat les dades turístiques de 2014 i ha constatat l’augment de turistes estrangers que s’allotgen a la província i a la mateixa ciutat.

Barcelona va rebre 8.420.201 turistes, un 3,77 % més que el 2013. El total de persones allotjades en hotels va ser de 7.874.947, fet que representa un augment del 4 % en un any. De la resta, 8.148 es van allotjar en albergs i 5.768, en pensions. Majoritàriament es tracta d’homes d’entre 25 i 34 anys, arribats en avió.

La valoració de la ciutat és d’un 8,4 sobre 10 i els ítems més ben valorats pels turistes són l’oferta arquitectònica, la cultura, l’oci i l’entreteniment, el transport públic i les infraestructures. De fet, l’activitat turística de Barcelona situa la ciutat en les primeres posicions de turisme urbà a Europa. A escala mundial, la capital catalana destaca en segments com el turisme de reunions i el turisme de creuers.

Dades de la resta de la província

Una dada significativa és que gairebé la meitat de turistes estrangers, el 45,6 %, són europeus. Això representa un creixement de l’11 %, respecte a l’any anterior. D’aquests, un 9,4 % eren francesos, és a dir, un 23,4 % més que el 2013. Un 6,8 % procedien del Regne Unit i un 6 %, d’Alemanya, o el que és el mateix, un creixement del 5,2 % i del 5,6 %, respectivament.

En quarta posició, els turistes que més visiten Barcelona i rodalia són els russos. Tot i això, el 2014 van venir un 3 % menys de turistes russos que ara fa dos anys. Cinquens són els procedents d’Holanda, encara que també en menor nombre que l’any anterior, un 14 % menys.

D’altra banda, els hotels de la província van registrar un 11 % més de turistes estrangers que el 2013 i un 10 % més de turistes d’arreu de l’estat. Malgrat l’augment del nombre de turistes, també han constatat una disminució de les pernoctacions. Concretament, un 2 % menys en el cas de turistes estrangers i un 6 % menys en els de l’estat.

El turisme internacional, sense tenir en compte l’europeu, representa un 10 % del total. Aquesta dada és un 18 % més elevada que el 2013. En aquest cas els turistes majoritaris són els procedents dels Estats Units, uns 60.000; i la Xina, uns 40.000.