D’entre tots els deutes pendents el més elevat és el que fa referència a l’aportació del govern català a les subvencions per a l’atenció primària, que és de prop de 47 milions d’euros. Una altra xifra destacada és la de les aportacions que fa la Generalitat al programa de rehabilitació de barris, que puja en aquests moments als 28 milions d’euros. Són dades que aquest dimecres va facilitar la Regidoria d’Hisenda a instàncies del Partit Popular, que va reclamar les xifres a la Comissió d’Economia.

L’informe detalla, a més, quin era el deute ara fa cinc mesos i si s’analitzen les dades es comprova que al juny l’import pendent era prop de 95 milions d’euros, 61 milions menys que la que hi ha en aquests moments.